Tietosuojaseloste

HKI FINLAND OY:n  asiakkaiden ja asiakkaiden edustajien henkilötietojen käsittelyn kuvaus, päivitetty 24.8.2018

Sisällys

* Rekisterinpitäjä
* Yhteydenotot tietosuoja-asioissa
* Käsiteltävät henkilötiedot
* Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
* Käsittelyn oikeusoperusteet
* Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

———————————

* REKISTERINPITÄJÄ

HKI Finland Oy (Y-tunnus: 2164279-0)

* YHTEYDENOTOT TIETOSUOJA-ASIOISSA

Sähköposti: hki.finland@gmail.com
Osoite: martinkyläntie 65a, 01720 Vantaa

* KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

hki finland oy käsittelee seuraavia  toiminnan ja palvelujen tarjoamisen kannalta tarpeellisia tietoja kaikista HKI finland kuluttaja- ja yritysasiakkaista:

etu- ja sukunimi
yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
yritysasiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot työpaikalle (postiosoite, puhelin- ja fax-numerot, sähköpostiosoite)
yritysasiakkaan yhteyshenkilön ammatti tai muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
yritysasiakkaan yhteyshenkilön titteli asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esimerkiksi uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)
rekisteröidyn ajoneuvoja koskevat tiedot, kuten ajoneuvon tyyppi, ajoneuvojen lukumäärä, rekisterinumero ja ajetut kilometrit/vuosi
rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnon kohteet
syntymäaika
kieli
edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

HKI finland voi käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista asiakkaista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

asiakasnumero
henkilötunnus
laskutus- ja perintätiedot

HKI finland voi käsitellä asiakastilin avanneista henkilöistä yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

käyttäjätunnus
salasana
nimimerkki
tunnistetun käyttäjän palveluun liittyvät tiedot, kuten palvelun ominaisuuksien käyttötiedot

*HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

asiakkuuden hoitaminen ja hallinnointi, analysointi ja kehittäminen, kuten:

tuotteen toimittaminen tai muun sopimuksen toteuttaminen
palvelun tarjoaminen

yhteydenpito asiakkaaseen, mukaan lukien asiakasviestintä;
HKI finland sähköisen suoramarkkinoinnin toimittaminen;
henkilötietojen analysointi ja tilastointi;
HKI finlandin ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelu, analysointi ja kehittäminen;
HKI finlandin ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointi, mukaan lukien suoramarkkinointi ja sen kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi esimerkiksi asiakkaan ostohistoriatietojen tai muiden tietojen perusteella luotujen profiilien avulla;
mielipide- ja markkinatutkimukset; ja
muut vastaavat käyttötarkoitukset, jotka eivät ole ristiriidassa edellä kuvattujen käyttötarkoitusten kanssa.

5 KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

5.1 Sopimus

Jos olet suoraan asiakassuhteessa meihin, käsittelemme henkilötietojasi sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet itse osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi. Sopimus syntyy, kun informoimme palvelumme sitovista ehdoista verkkosivustollamme ja rekisteröidyt palveluumme.

5.2 Oikeutettu etu

HKI finlandin oikeus käsitellä sinun henkilötietojasi perustuu osin asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun. Käsittelemme tietojasi oikeutetun edun perusteella, kun ilmaiset henkilötietosi meille tai kun edustat asiakasyritystämme. Oikeutettu etu on käsittelyperuste myös tietojen analysoimisen ja tilastoimisen yhteydessä sekä markkinoinnin ja viestinnän toteuttamiseksi suoritetun henkilötietojen käsittelyn kohdalla. Henkilötietojen käsittely tietojen profiloimiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi perustuu HKI finlandin oikeutettuun etuun. .

5.3 Suostumus

Käsittelemme henkilötietojasi suostumuksen perusteella siltä osin, kuin olet antanut suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin ja lähetämme sinulle säännöllisesti HKI finlandin sähköistä suoramarkkinointia.

Käsittelemme myös evästeiden avulla kerättyjä henkilötietojasi evästeiden asettamista koskevan suostumuksen perusteella.
Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Voit peruuttaa suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin ilmoittamalla asiasta yhteyshenkilöllemme tai klikkaamalla jokaisen suoramarkkinointiviestin alakulmassa olevaa peruutuslinkkiä.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TURVALLISUUS

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin.

Manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
Ainoastaan yksilöidyillä HKI finlandin ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin EHKI finlandin myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella

Who we are

Our website address is: http://hki-finland.com/wp_hki.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Additional information

hki.finland@gmail.com

Who we are

Our website address is: https://hki-rengas.com/fi.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements